Prezentare Proiect ”FACTOR - Fii activ în orașul tău!”

Acest portal a fost realizat în cadrul Proiectului “FACTOR - Fii activ în orașul tău!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!” (Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1. “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”).
Partenerii în implementarea proiectului sunt: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor (beneficiar), Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, S.C. Active Job Consulting S.R.L. Oradea și S.C. Multi Proiect S.R.L. Piatra Neamț.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creşterea ratei de ocupare la nivelul regiunilor de implementare (Nord-Vest şi Nord-Est) prin facilitarea accesului pe piaţa muncii a 1200 de beneficiari din mediul urban și rural (minim 50% femei): persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată (tineri şi adulţi).
   
Békési Csaba, director executiv A.J.O.F.M. Bihor

”Prin proiectul nostru ne-am propus să îmbunătăţim capacitatea și posibilitățile de ocupare a beneficiarilor noștri utilizând mai multe instrumente:
1.asigurarea de activităţi individualizate de informare, consiliere şi mediere;
2.organizarea de cursuri de formare şi specializare adaptate pieței muncii;
3.creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, inclusiv prin realizarea unui portal web modern de mediere și ocupare.”